Osobní rozvoj

Tantra / Sex-koučink

Co je možné získat v tomto směru?

Individuální výuku

Výuka probíhá individuálně nebo v páru. Je zde možné teorií i praktickými cvičeními prohloubit poznání sám sebe, svého těla, pochopení mužských a ženských principů (každý máme obojí, jen jeden princip žijeme víc), poznat svou sexuální energii a naučit se ji používat pro sebe a své projekty, přijímat vše, co k nám patří, pochopit a uchopit rozdíly mezi mužem a ženou, jejich těly, zostřit smysly a rozpustit staré vzorce v oblasti sexuality.

Výsledkem může být, zdravější tělo, více radosti v životě, uklidnění ve vztazích, více sebejistoty a sebehodnoty, také začnete dostávat od protějšku, co jste vždy chtěli…

Způsob učení a počet hodin výuky se odvíjí od potřeb klientů.

Individuální výuka
lektorství

Lektorství pro páry

Lektorství je přizpůsobeno na míru každému jednotlivci nebo páru. Vše z oblasti tantry, mužských a ženských principů, sexu, sexuální energie, fungování těla, tantrické masáže, poradenství, terapie, konstelací nebo kombinaci metod.

Skupinový seminář

Večery, soboty nebo víkendové semináře (viz kalendář) s různým zaměřením. Na skupinách se dotýkáme témat ze všech oblastí – například sexuality, zdravé komunikace mezi mužem a ženou, principů fungování těla i energií mezi sebou a jde o to se inspirovat, relaxovat, zregenerovat zdroje, posunout vědomí, rozvinout se, prohloubit smyslové vnímání a uvolnit svou bytost ať už v těle, srdci nebo na „duši“.

Tantrickou masáž

Tantrická masáž je oslavou těla a přináší hluboké uvolnění a relaxaci. Může trvat od 1,5 hodiny až po 5 hodin pro jednotlivce nebo pár. Prohlubuje smyslové vnímání a dostanete se do kontaktu se svým tělem a vnitřní silou, dále objevíte v nevšedním zážitku „místa“, kde rozšíříte své vědomí a přinesete sem energii k oživení a léčení.

Využívá se zde i sexuální energie, muži se ji mohou naučit používat ve svůj prospěch a směrovat do potřebných oblastí a projektů, ženy si ji mohou vychutnat v hlubokém uvolnění, kde je nic nevyrušuje a mohou jen „být“.

Začátkem masáže je rituál v pozici ve stoje a lehkými hladivými doteky se přesune do polohy vleže, kde masáž pokračuje na zadní části těla teplými žínkami, hladivými předměty a teplým olejem, přibližně v polovině času se klient otočí a vnímá jemné doteky masáže obličeje, ta plynule přechází na přední stranu těla a v této chvíli je již dostatečně nabudovaná energie pro případnou intimní masáž, pokud si ji klient/ka přeje. Intimní masáž je velmi uvolňující na místech, kde se obvykle v jiných masážích nemasíruje, ale tato místa potřebují pozornost a péči stejně jako všechny ostatní svaly na těle. Za odvahu a chuť zkoumat a prohlubovat zážitky v těle klient získává šťavnatou odměnu a probuzení těla. Masáže, které dělám, jsou otiskem kvality a profesionálního přístupu .

Tantrické masáže

TANTRA - Mystické a magické učení, které inspiruje.

Tantra je rovněž "tkalcovský stav nebo tkaní". Tento význam zdánlivě nemá vztah k jakémukoli učení. Tantra však vnímá vesmír jako tkaninu, kde se vše navzájem překrývá, kde je vše, kde vše působí na vše. Přidá-li se ke kořeni tan – vytahovat, rozšířit, přípona tra, která označuje instrumentálnost, získáme tan-tra, to je doslova nástroj pro rozšíření obyčejného pole vědomí k dosažení supravědomí, kořene bytí a skladiště neznámých schopností, které chce tantra probudit a používat.
André Van Lysebeth

Konzultace / Poradenství

Jak to probíhá? Co získáte?

Popis sezení

Proč přijít…

Přehrát video

Nejčastější témata

Přehrát video

Dále je v nabídce také:

„ČTENÍ“ INTERIÉRU

V prostředí, ve kterém žijeme nebo pracujeme, jsou předměty a také energie, dokonce energie vázané na některé předměty či lidi z naší minulosti. Čtením interiéru můžeme získat náhled na to, co nás ovlivňuje a vyslechnout si návrh na případnou změnu či nějaká doporučení. Možná znáte metodu feng shui, moje metoda je podobná, jde spíš o to získat informace a pohybem věcí nebo změnou například dekorací, barev či textilu nechat interiér více podporovat vaši cestu, vizi a zdraví.

Jak to probíhá?

Domluvíme si termín a také, zda jde o domácí či pracovní prostředí. Při návštěvě projdu všechny místnosti, zapíšu si poznámky a poté si společně sedneme a vše probereme. Doporučím, co bych udělala jinak a vysvětlím proč. Většinou přijdeme na to, jaká témata nebo důvody k tomu jsou. Vlastní kreativitě se meze nekladou, jde hlavně o to, aby bylo vše v souladu a cítili jste se dobře.

Pro ženy

Trénink / rozvoj

V oblasti vztahů, komunikace s mužem, sexuality, sebevědomí, sebehodnoty, péče o sebe, péče o dítě, ženství, vnitřní síla, intuice, otevření srdce

Co se děje při tréninku?

V prostředí, kde je možné se uvolnit a být bez zábran praktikujeme přímo, jakým způsobem například říct něco partnerovi. Existují totiž nepsaná pravidla a z mé zkušenosti i zkušeností mých kolegů a klientek víme, že změnou přístupu nebo vět, které používáme najednou začne vše fungovat.

Muži fungují opačně a my máme tendenci se k nim chovat jako k ženám a vyžadujeme po nich mnohdy nemožné, stačí pochopit jednoduché principy a začít je používat ve vztahu. Žena, která vyzkouší jednoduché kroky a dává jí to smysl, sklízí doma ovoce a většinou nastávají příjemná překvapení, například muž začne říkat nebo dělat to, co vždycky chtěla.

Semináře / kurzy

Přejít do Galerie

Přejít do Kalendáře