Akademie Margmaya.
Prostor pro regeneraci, proměnu a relaxaci.

Osobní rozvoj - jinak

Akademie Margmaya

Laskavý prostor pro setkávání lidí se stejným záměrem: dozvědět se něco o sobě, o vztazích, svém těle a sexualitě. Hýbat se vnitřně i venku nebo se naopak zastavit a načerpat síly. Nechat se opečovat, vyživit a to vše s podporou profesionálního průvodce.

Dvoupatrové zázemí o půdorysu 45m2 poskytuje vše, co je potřeba k regeneraci a prožitku v oblasti masáže, meditace, terapie, tance a jógy. Margmaya je místo, kde se sejdeme individuálně, v párech nebo skupinách a cenné, v praxi účinné zkušenosti si odnášíte do svých vztahů a domovů.

Díky prožitkovým metodám vnitřního rozvoje se zde lidé regenerují a mění své životy, vědí už jak.

Okolní prostředí

Zahrada, pohled na louky a kopce podporuje regeneraci zvenku. Obohacující, intenzivní a sebe-léčivé posuny v těle i vědomí se přirozeně integrují do těla a nervového systému. Prostředí vám přinese více klidu, svobody a meditace. Ideální místo k tomu, abyste uvolnili svá napětí a pustili minulost.

Název akademie jsem zvolila z důvodu, že jsme místem, kde sdílíme zkušenosti, obohacujeme se navzájem, studujeme vlastní mechanismy v těle a psychice, abychom je mohli použít jako nástroj v rodině, vztahu nebo práci. Není tu nikdo, kdo by byl více nebo méně. Jsme tlupa, kruh, kmen, spojeni v tom, co nás zajímá a obohacuje náš život a vztahy hodnotnými prožitky. (viz popis z wikipedie níže)

Můžete se jednoduše připojit ke sledování našich akcí a inspirujících příspěvků a třeba jen zatím pozorovat a být součástí.

Margmaya - "One who has deep insight"

Margmaya – je sannyas jméno a znamená v anglickém jazyce “ One who has deep insight “ – volně přeloženo, ten, kdo má hluboký vhled. Tím jsme zase zpět u vědomého prožitku sebe sama, protože vaši zkušenost použijete vy, je nepředatelná a nejhodnotnější.

Když máte vědomí o tom, co se děje, můžete to vše řídit a měnit. Jsem průvodcem k tomu, abyste v sobě našli JAK.

více o mě najdete v mém příběhu.

Akademie*

Je to původní označení filosofické školy, založené po roce 388 př. n. l. Platónem v Athénách, v háji hrdiny Akadéma. Školu zrušil až císař Justinián I. roku 529. Název pak převzala i humanistická Akademie platónská, založená roku 1439 ve Florencii a po jejím vzoru řada dalších vědeckých institucí.

Akademie může kromě toho znamenat: Starší označení pro slavnost s programem uměleckého rázu, dnes hlavně školní akademie

* Popis významu slov Akademie a Filozofie z Wikipedie

Filosofie*

Filosofie nebo filozofie, řecky φιλοσοφία, z φιλειν (filein, mít rád, toužit po něčem) a σοφια (sofía, moudrost, zdatnost) je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje (metafyzika).

Hledání pravdivého poznání, smyslu a dobrého života prostředky reflexe, racionální argumentace a diskuse, která vyžaduje určité pojmy. Není to tedy jen akademická disciplina, ale také způsob života, který začíná údivem nebo zklamáním nad tradičními výklady věcí (Platón) a snaží se s tajemstvím světa a existence nějak vyrovnat.

Přijměte ode mě DÁREK.  3+1 ingredience pro Recept na dobrou náladu v podobě e-booku.

Dozvídejte se více o sobě, svém těle, zdraví, vztazích a sexualitě. Chcete žít co nejvíce vědomě a předávat blízkým i dětem.