Konstelace

18 let vedení konstelací mi dává jasný obraz, jak fungujeme uvnitř a co se s tím dá dělat venku ve vztazích a práci.

Konstelační workshop

Téma uspořádání, třídění, organizace a dokončování.
Aneb, co už ze svého života propustit a jak.

Akademie Margmaya, Vlčí Důl 70, Česká Lípa

14. 10. 2023 od 9 - 18 hodin
(přijíždějte už od 8:30, ať začneme včas.)

Vždy máme v životě situace, kdy se chováme emočně či jako děti a není divu. Také naše zraněné dětství ovlivňuje chování k partnerům, dětem, ať už jsou malé nebo velké. Toto chování ovlivňuje naši práci a stav energie a naše zdraví. 

Právě kvůli tomu nám nejde některé kroky dokončit a uspořádat. A tato dětská zranění berou hodně energie, stává se, že jsme vyčerpaní a prokrastinujeme. 

Pojďte posunout zase o kus dál léčení mezi vámi a vaší citlivou částí uvnitř. Vypusťte staré křivdy a smutky a načerpejte novou energii do míst, kde se vám ji nedostává.

Konstelace s Nadiyou

Na konstelacích vždy promluvím k danému tématu. Je možné postavit konstelaci i na jiné téma než je téma workshopu. 😀

6 lidí má možnost „postavit“ si vlastní konstelaci. Mnohdy Ti dá i cizí role více než vlastní konstelace. Všichni si odnesou nová poznání a vnitřní prožitkovou proměnu. Konstelace je nutné si dopředu zamluvit.

 

97% nervového systému je podvědomí a nevědomí

Jsi spojen(á) vždy s nějakým systémem (rodina, kultura, národ…) Funguje to jako síť – na jedné straně se něco pohne a na Tebe to má vliv na druhé straně ať chceš nebo ne. 

Není to na úrovni emocí a většinou není vidět, s čím to souvisí. Skryté mechanismy uvnitř Tebe promlouvají do všech oblastí (vztahy, peníze, děti.). Změna je nutná uvnitř, až pak můžeš pohnout s něčím venku v realitě.

Podpoř své vědomí a reguluj své podvědomí

Tedy, jestli cítíš někdy vztek, smutek, frustraci, vyčerpání, překročené hranice či zranění z toho, že Ti někdo nerozumí, jde s tím něco dělat pomocí techniky konstelace. 

Příjemným bonusem je, že roste míra zdraví a spokojenosti všude. Tvé podvědomí Tě začne podporovat a přestane škodit.

Téma: Vždy promluvím k danému tématu, konstelaci je možné mít i na jiné téma. 😀

Čas:  8:30 prosím už přijíždějte, ať začneme včas. Workshop je od 9:00 – 18:00 hodin. 

Místo:  Akademie Margmaya, Vlčí Důl 70, Česká Lípa

Cena:  2250 Kč – Cena celkem i s obědem a občerstvením.

 

Kontakt: 721 409 387, nadiya@nadiya.cz

Zvu Tě na konstelační workshop.

Pracuj se svými vnitřními principy a pak cítíš výživu (zdroj energie), regeneraci, klid v hlavě, těle a srdci. 

Mnohdy po naší společné práci klienti popisují stav regenerace, vnitřní úlevy, radosti a klidu či pocitu, že jsou v pořádku.

Ať se daří a hýbejte se uvnitř i venku.