Konstelace

15 let vedení konstelací mi dává jasný obraz, jak fungujeme uvnitř a co se s tím dá dělat venku.

Konstelační workshop - téma Rozhodnutí

Akademie Margmaya, Vlčí Důl 70, Česká Lípa

6. 2. 2021 od 9 - 18 hodin
(přijíždějte už od 8:30, ať začneme včas.)

Rozhodni se hned. 

 

Chceš se rozhodnout ze svého středu?

Potřebuješ s něčím pohnout?

 Rozproudit jemnou energii vzkříšení a zážehu.

 Nebojovat, jen být, ale aby se to dělo?

Přijď na konstelace. Můžeš i s jiným tématem samozřejmě.

Konstelace

 Na konstelacích vždy promluvím k danému tématu, není však nutné dodržet téma. 😀 

6-7 lidí má možnost si „postavit“ vlastní konstelaci. Mnohdy vám dá i cizí role více než vlastní konstelace. Všichni si odnesou nová poznání a vnitřní prožitkovou proměnu. Konstelaci je nutné si dopředu zamluvit.

Jste spojeni vždy s nějakým systémem (rodina, kultura, národ). Funguje to jako síť – na jedné straně se něco pohne a na nás to má vliv ať chcete nebo ne. 

Není to na úrovni emocí a většinou není vidět, s čím to souvisí. Skryté mechanismy uvnitř vás promlouvají do všech oblastí (vztahy, peníze, děti) a změna je nutná uvnitř, až pak můžete pohnout s něčím venku.

Tedy, jestli cítíte někdy vztek, smutek, překročené vaše hranice či zranění z toho, že vám někdo nerozumí, jde s tím něco dělat. 

Příjemným bonusem je, že roste míra zdraví a spokojenosti všude. Vaše podvědomí vás začne podporovat a přestane škodit.

Téma: vždy promluvím k danému tématu, konstelaci je možné mít i na jiné téma. 😀

Čas:  08:30 prosím už přijíždějte, ať začneme včas. Workshop je od 09:00 – 18:00 hod.

Místo:  Akademie Margmaya, Vlčí Důl 70, Česká Lípa

Cena:  1500 Kč – Cena celkem i s obědem a občerstvením.

Pití, čaj, caro, káva zdarma. Seminář  1300 Kč – (pro potvrzení účasti je nutné uhradit zálohu ve výši 500 Kč na účet 224539320/0600.) Ovoce a vegetariánký oběd za 200,-

 

Kontakt: 721 409 387, info@nadiya.cz

Zvu vás na konstelační workshop.

Pracujte se svými vnitřními principy a pak cítíte výživu (zdroj energie), regeneraci, klid v hlavě, těle a srdci. 

Mnohdy po naší práci klienti popisují stav regenerace, vnitřní úlevy, radosti a klidu či pocitu, že jsou v pořádku.

Ať se daří a hýbejte se uvnitř i venku.